El president del Govern ha anunciat una sèrie de mesures, amb l’objectiu de reduir l’actual dèficit, les quals seran aprovades avui 14 de maig de 2010, que han de suposar un estalvi de 5.000 milions d’euros aquest 2010 i de 10.000 milions d’euros el 2011 i que es concreten en els següents apartats:

Sector públic.- Reducció de les retribucions del personal del sector públic una mitjana del 5% l’any 2010 i congelació de les mateixes l’any 2011. La reducció serà proporcional a la xifra ingressos. Els membres del govern reduiran les seves retribucions un 15%.

Revalorització pensions.- Suspensió pel 2011 de la revalorització de les pensions excloent les no contributives i les pensions mínimes.

Jubilació parcial.- S’elimina el règim transitori per a la jubilació parcial previst a la Llei 40/2007. Conseqüentment, és manté la jubilació parcial als 61 anys o als 60 anys si es tenia la condició de mutualista el 1er de gener de 1967.

Prestació de 2500 €.- A partir del 1 de gener de 2011, s’elimina la prestació de 2500 € per naixement coneguda com a “xec nadó”.

Medicaments.- S’adequarà el nombre d’unitats dels envasos a la durada dels tractaments. També serà possible la dispensa de medicaments en unidosi mitjançant el fraccionament dels envasos per a què el pacient pugui comprar la quantitat exacta que precisi.

Prestació dependència.- S’elimina la retroactivitat en el cobrament de la prestació per dependència i, al mateix temps, s’adquireix el compromís de resoldre totes les sol·licituds en el termini màxim de 6 mesos.

Ajuda Oficial al Desenvolupament.- Reducció de 600 milions d’euros entre 2010 i 2011.

Inversió Pública.- Reducció de 6.045 milions d’euros entre 2010 i 2011 en la inversió pública estatal.

Comunitats Autònomes i Ajuntaments.- Estalvi addicional de 1.200 milions d’euros per part de les Comunitats Autònomes i Entitats Locals.

Per una qüestió de prudència i rigor, a l’hora de fer una valoració de totes aquestes mesures, caldrà esperar a la seva materialització en les disposicions reglamentàries corresponents, a les quals caldrà afegir l’esperada reforma laboral que el Ministre de Treball ha assegurat per abans de finalitzar l’actual mes de maig. De tota manera els dos sindicats principals ja hi han manifestat el seu rebuig al mateix temps de que els índex borsaris han reaccionat positivament.

Francesc Romeu