Durant els darrers anys l’Assessoria Codina hem estat plantejant, a través de la nostra pàgina web, diverses preguntes sobre l’actualitat econòmica que heu tingut la oportunitat d’anar votant perquè entre tots puguem obtenir una major perspectiva de la situació en la que ens trobem i així poder fer-hi front plantejant els objectius del dia a dia sota una comprensió més fidel a la realitat.

A continuació us oferim un recull de les preguntes proposades de 2010 fins al dia d’avui que han tingut més participació en vots.

 

Creieu que els canvis econòmics fets pel govern espanyol ajudaran a sortir de la crisi? (12-12-2012)

1. Si, aquestes mesures reduiran el dèficit públic.

2. Si, es consumirà més.

3. No, el consum minvarà.

4. No, ni es consumirà més ni es crearà llocs de treball.

Creieu convenient traslladar els festius intersetmanals als dilluns o divendres? (12-12-2011)

1. Si, milloraria la productivitat.

2. Si, donaria uniformitat al calendari laboral i tothom sabria a que atenir-se.

3. No, hi han dies que, per lo que simbolitzen, no es poden modificar.

4. No, perjudicaria i molt al sector turístic.

 Estaríeu d’acord amb desvincular els salaris de l’ IPC tal com diu la cancellera Angela Merkel? (28-02-2011)

1. Si, milloraríem amb productivitat i amb competitivitat.

2. Si, si el poder adquisitiu s’estabilitza, l’IPC també ho farà.

3. No, són els productes bàsics els que pateixen més inflació.

4. No, augmentarien les desigualtats socials.

Considereu raonable que l’Agència Tributaria només es comuniqui via telemàtica? (05-12-2010)

1. Si, ja es pot considerar una eina corrent.

2. Si, és més ràpid i econòmic.

3. No, no tothom en té.

4. No, per que no hi ha garantia d’una correcta rebuda.

Creieu que el nombre d’aturats ha tocat sostre? (26-10-2010)

1. Si, les empreses ja han ajustat les seves plantilles.

2. Si, la crisi ha tocat fons i ara toca remuntar.

3. No, la crisi es manté i encara es perdran més llocs de treball.

4. No, el cost salarial encara és molt carregós.

Creieu que una nova reforma laboral ajudaria a sortir de l’actual crisi? (27-05-2010)

1. Si, la reducció del cost social faria més competitiu el producte final.

2. Si, contractes més flexibles facilitaria contractar més gent.

3. No, la crisi no l’ha originada els treballadors.

4. No, sempre que no vagi acompanyada de més reforma del sistema financer.


 

S’observa que entre la diversitat de problemàtiques que ens preocupen, l’actual crisi econòmica n’és sens dubte la gran protagonista. També a través de la vostra opinió intentem entendre les decisions que el govern i les institucions prenen al respecte i de quina manera es reflexa la sensatesa d’aquestes en l’acceptació popular.

L’anàlisi de les respostes en alguns casos és evident, doncs quan el 26 d’octubre de 2010 preguntàvem sobre si el nombre d’aturats havia tocat sostre, malgrat els vots mostraven un lleuger estat de dubte entre el ‘sí’ i el ‘no’, el temps ha passat per oferir-nos una implacable resposta.

No obstant, en altres casos el debat segueix candent: Traslladar els festius intersetmanals a dilluns o divendres? Que l’Agència Tributària es comuniqui només via telemàtica? Desvincular l’IPC dels salaris?…

Les coses podran, o no, ser com volem però tots tenim una opinió i totes les opinions tenen valor. Fem-les valdre.