Una recent notícia informa de la onada d’inspeccions que s’estan portant a terme sobre presentadors, tertulians i estrelles de televisió, i més concretament a les empreses que s’hi interposen. Si bé aquesta notícia pot afectar el nostre temps d’oci, en tant que aquestes persones resultaran menys brillants o tindran més ulleres que de costum… també és cert que es posa fil a l’agulla cap a un sector fins ara oblidat, o que portava massa feina regularitzar.

La normativa aprovada sobre operacions vinculades no és, d’acord amb aquesta notícia, una legislació innòcua amb destí a grans empreses o entramats empresarials complexes, ans al contrari, està resultant ser una arma molt efectiva per a la inspecció i un maldecap important per als despatxos que assessoren aquest sector.

El procediment que està fent servir l’administració per regularitzar la situació és senzill: Si una societat emet per exemple factures mensuals de 300.000,00€ a una televisió per la intervenció del presentador X en el programa “HACIENDA SOMOS TODOS” (presentador que alhora resulta ser soci majoritari o únic de la societat i administrador) i aquesta empresa amb prou feines gaudeix d’estructura empresarial, mitjans personals i/o materials, no té sentit que tributi per un 25% dels seus beneficis com si fos una PIME.

Segons la inspecció estaríem davant una operació vinculada on la retribució o nòmina del presentador X a la societat (que recordem sol ser soci i alhora administrador) no pot ser mileurista, sinó més aviat milióeurista.

A la inspecció li resulta fàcil arribar a la conclusió (tingui o no raó) que el preu de mercat i per tant la nòmina derivada dels serveis del presentador o tertulià a la televisió es corresponen a 3.600.000,00€. En definitiva, que la declaració de renda del professional ha d’incorporar aquell salari i pagar fins al 43% en concepte d’IRPF.

Oscar Masó