No invertiu a l’empresa fins l’any vinent. No resta tant i el benefici potencial de fer-ho és important depenent dels supòsits.

Una de les darreres mesures aprovades per el govern ha estat la possibilitat que les empreses puguin amortitzar lliurement totes les inversions fetes a partir de 2011 i fins el 2015 sense que sigui necessari mantenir ni crear llocs de treball. Aquesta mesura també serà d’aplicació a empresaris persones físiques i professionals amb certes limitacions en l’aplicació.

Amb aquesta mesura, que pretén lògicament fomentar la inversió, podem comptabilitzar com a despesa de l’exercici la totalitat de la inversió efectuada, i per tant, alleugerir la factura fiscal de 2011 de forma substancial.

Una altra solució adoptada ha estat la disminució del tipus impositiu a l’impost sobre societats fins al 20% respecte les PIMES que tinguin menys de 25 treballadors i la seva xifra de negocis no superi els 5 milions d’euros. Aquest tipus s’aplicarà:

• Per als anys 2009, 2010 i 2011 respecte els beneficis obtinguts entre 0,00€ i 120.202,41€.

• Per al període 2011 el límit s’estableix coma novetat entre els 0,00€ i 300.000,00€.

Més informació | Real decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo.

Oscar Masó