L’Agència Tributària ha iniciat la implementació del seu compromís del Pla Estratègic 2020-2023 amb la finalitat de simplificar el llenguatge en les seves comunicacions amb els contribuents, eliminant barreres de comprensió i reduint les càrregues administratives indirectes.

S’han modificat vuit models de comunicació, afectant a més de 3,7 milions de documents anuals, incloent requeriments de documentació, liquidacions d’IRPF, diligències d’embargament i declaracions d’aduanes de petites compres per internet.

L’objectiu és fer el llenguatge més clar, reduir la sobrecàrrega d’informació i diferenciar la informació rellevant. Segons l’AEAT s’ha introduït un nou resum de contingut a les comunicacions, amb un disseny més clar i directe.

A més, s’ha redisenyat el cos dels documents per facilitar la lectura, amb elements gràfics i una estructura més concisa. Es preveu oferir assistència personalitzada a través de les Administracions d’Assistència Digital Integral i assistents virtuals. Aquest projecte busca facilitar el compliment tributari i adaptar-se a les necessitats del contribuent, preservant l’atenció presencial a les oficines.

Veurem com evolucionen aquestes accions.

Accés a la nota de premsa