Dos anys després que el Tribunal Suprem interpretés que els interessos de demora no estaven subjectes a IRPF segons Sentència de 3 de desembre de 2020  (recurs 1651/2020) ha sortit una nova sentència que, canviant totalment de sentit, ens indica que els interessos de demora sí estan subjectes a tributació i a més  formant part de la base general (i no de l’estalvi com anteriorment eren considerats). Aquesta és la conclusió de la sentència de data 12 de gener de 2023 (recurs 2059/2020).

Accés a la sentència de 12/1/2023 | https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/d6afc0bfaea872daa0a8778d75e36f0d/20230127

Criteri 2020

Criteri 2023