El Tribunal Suprem, en sentència 113/2023 de data 11/01/2023 (recurs nº 980/2021) ha conclòs que la transmissió de béns immobles realitzada directament per part d’entitats financeres que han adquirit aquests béns a conseqüència de l’execució de les garanties hipotecàries sobre els crèdits concedits a l’empara de la seva activitat creditícia i financera, és una activitat que ha de tributar conforme a l’epígraf 811, i no pel 833 de la Secció Segona de les Tarifes de l’IAE (promoció d’edificacions), ja que no es reconeix l’existència d’una activitat separada i independent a la seva activitat financera.

Accés a la sentència | https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/c4b33fddb8d27d8da0a8778d75e36f0d/20230127