Una recent sentència del Tribunal Suprem ha condemnat una empresa pública a pagar la quantitat de 419.283,32€ a una empresa privada (concessionària de vehicles) arrel dels danys i perjudicis causats com a conseqüència de les obres de construcció d’un metro (obra pública).

Els fets se centren en unes obres que varen durar aproximadament un any i nou mesos i que varen impedir un accés normal al taller i concessionari propietat de l’empresa per part dels clients. L’empresa va reclamar les pèrdues motivades pel que havia deixat de vendre en aquell període tenint en compte que no va poder complir el seu pla d’actuació comercial i la renda del local que hagué de pagar i que va ser infrautilitzat durant el citat període, entre d’altres despeses.

Un dels punts conflictius que tracta la sentència és si la interposició de la reclamació a l’entitat pública de qui depèn l’empresa privada produeix efectes, o pel contrari,és una petició estèril. L’alt tribunal decideix que és vàlida, alhora que informa que la via civil per reclamar a l’empresa és competent.

Pel què fa a la reclamació dels danys, la sentència informa que en tractar-se de danys continuats, el període de prescripció per reclamar s’inicia en el moment en què s’acaben les obres de construcció de la zona.

El cert és que aquestes resolucions poden venir molt bé en aquests moments en què s’està duent a terme tanta obra pública sense fer les oportunes valoracions dels danys que poden provocar a l’entramat comercial (per ex. obres del TAV, Plan E, i d’altres iniciatives públiques).

Més informació |Tribunal Suprem

Oscar Masó