El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha declarat que la taxa que cobraven la majoria de comunitats autònomes per finançar la sanitat és contrària a la legislació comunitària.ina

La sentència basa la decisió en què la finalitat del cèntim sanitari no era autènticament finalista sinó que servia per augmentar les partides de sanitat i medi ambient dels governs autonòmics en caràcter general, i no vinculats específicament al consum dels hidrocarburs gravats, com estableix la legislació europea.

El Tribunal Europeu entèn que es contravé aquesta manca de finalitat específica. Per aquest motiu, el tribunal obliga a l’estat a retornar els 13.000 milions d’euros que es varen recaptar en concepte de cèntim sanitari.

La sentència permet que, a partir d’ara, qualsevol particular o empresa de transport pugui tirar endavant la reclamació per a recuperar els imports indegudament recaptats dels darrers quatre anys, com a mínim.