La nova llei 18/2022, de 28 de setembre de creació i creixement d’empreses posa data a la obligació d’expedir, remetre i rebre factures electròniques.

La obligatorietat es determina atenent als intervinents i volum de facturació de l’entitat prestadora dels serveis.
En qualsevol cas, resta pendent de DESENVOLUPAMENT REGLAMENTARI, quin es preveu per els següents SIS MESOS.

A continuació adjuntem un resum dels subjectes obligats, segons els intervinents a la operació:

D’EMPRESARIS i PROFESSIONALS A ALTRES EMPRESARIS I PROFESSIONALS:

  • OBLIGATORIA LA FACTURA ELECTRÒNICA EN QUALSEVOL CAS.

A partir de quan?

 FACTURACIO SUPERIOR A 8 MILIONS D’EUROS: Un any després de l’aprovació del reglament.

FACTURACIO INFERIOR A 8 MILIONS D’EUROS: Dos anys després de l’aprovació del reglament.

D’EMPRESARIS i PROFESSIONALS A PARTICULARS:

  • AGENCIES DE VIATGE, TRANSPORT I COMERÇ AL MENOR SI LA CONTRACTACIÓ S’HA FET PER MITJANS ELECTRÒNICS.
  • PRESTADORS DE SERVEIS DE L’ARTICLE 2.2 DE LA LLEI 56/2007 (serveis financers, bancaris, assegurances, subministraments d’aigua, llum, gas, etc…): OBLIGATORI SI HO ACCEPTA O HO DEMANA EL PARTICULAR.
  • RESTA DE CASOS: NO OBLIGATORI.

A partir de quan?

 FACTURACIO SUPERIOR A 8 MILIONS D’EUROS: Un any després de l’aprovació del reglament.

 FACTURACIO INFERIOR A 8 MILIONS D’EUROS: Dos anys després de l’aprovació del reglament.

Accés a la llei >