Aquesta sentència, tot i ser del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, accepta com a despesa fiscalment deduïble les despeses de vestuari (que finalment inclou també les corbates) corresponents a un advocat, treballador d’una bigfour.

Referent a les corbates, es disposava de factura simplificada i justificant de pagament (càrrec en compte).

Accés a la sentència