Tot i que el Reial Decret 1060/2022 ha eliminat l’obligació de lliurar una còpia del comunicat de baixa mèdica, és necessari que les persones treballadores informin a l’empresa de la seva situació de baixa. Això significa que, tot i no haver de lliurar un document físic, la persona treballadora està obligada a comunicar a l’empresa la seva absència, encara que sigui per una baixa per raons d’incapacitat temporal. Aquesta distinció és important per aclarir que encara és necessari que el treballador notifiqui la seva baixa a l’empresa, tot i no haver de lliurar la còpia del comunicat de baixa. A tall d’exemple cal esmentar la sentència núm. 1551/2018 del TSJ d’Andalusia.

En aquest sentit, una recent sentència de l’Audiència Nacional reafirma que, tot i l’eliminació de l’obligació de lliurar el comunicat de baixa mèdica, els treballadors continuen estant obligats a comunicar a l’empresa que es troben de baixa per raons d’incapacitat temporal. Aquesta decisió destaca la importància de la bona fe i la correcta organització del servei, afirmant que tot i no haver de lliurar el document físic, és crucial informar l’empresa de la baixa immediatament. És important establir una política clara i comunicar a totes les persones treballadores que han d’informar a l’empresa o al departament de recursos humans de la seva baixa per incapacitat temporal, per tal que l’empresa pugui planificar com cobrir adequadament l’absència. Aquesta pràctica està dissenyada per evitar perjudicis en l’organització del treball i manté la coherència amb les disposicions legals establertes.

Tanmateix, això donarà especial rellevància establir en els convenis col·lectius o en els contractes de treball una clàusula en què es reculli l’obligació del treballador de posar en coneixement de l’ocupador les seves absències. “Una cosa és el deure d’entregar el comunicat i una altra de molt diferent el deure d’informar”.