Els autònoms tenen la possibilitat d’agilitzar el procés d’emissió de factures a través de la factura simplificada, el que abans es coneixia com tiquet de compra. Hem de tenir present però que hi ha certes limitacions que s’han de tenir en compte per no incórrer en il·legalitats.

La primera d’elles està relacionada amb l’import total de la mateixa. L’autònom podrà emetre-les, sempre que l’import no excedeix els 400 euros, amb IVA inclòs.

L’agència tributària recorda que existeixen altres usos que també estan permesos. Per exemple emetre simplificades quan es tracti de factures rectificatives. És a dir, que s’emeten per corregir errors de comptabilitat portats a terme en una factura emesa amb anterioritat.

També es permet l’ús sempre que no sobrepassin els 3.000 euros amb IVA inclòs i es troben dins d’operacions de vendes al detall, venda ambulant o serveis a domicili del consumidor. També en activitats relacionades amb el transport de persones i els seus equipatges, serveis d’hostaleria i restauració prestat per bars i restaurants i subministrament de menjar i beguda per consumir a l’acte.

Més informació aquí.