Si vas obtenir una pensió entre l’1 de gener de 2016 i el 3 de febrer de 2021, encara ets a temps, tu també pots ser beneficiari del complement de pensió per maternitat, no esperis més, i sol·licita-ho!!

La recent sentència del Tribunal Suprem STS núm. 322/2024, de 21 de febrer de 2024  ha determinat que el dret al complement d’aportació demogràfica a la pensió de jubilació, establert a l’article 60 de la LGSS i aplicable entre el 2016 i el 2021, no prescriu.

Això significa que els pares (homes) que tenen dos o més fills poden reclamar el complement de maternitat de la pensió a la Seguretat Social,

El Tribunal Suprem estableix que el reconeixement d’aquest complement NO HA PRESCRIT, obrint la porta a tots aquells homes que no van fer aquesta reclamació en el moment oportú, independentment del temps transcorregut des que van començar a rebre la prestació.

En resum, aquesta sentència del Tribunal Suprem confirma el dret del pensionista que ha estat pare a percebre també (per tant, alhora els dos progenitors) el complement de maternitat amb efectes retroactius des de la data del fet causant, independentment del moment en què es va fer la sol·licitud.

Canvis de criteri per part de l’INSS.

Fins a la data actual, l’INSS havia negat el complement per maternitat als homes pensionistes mitjançant resolució administrativa o silenci administratiu. En altres paraules, l’INSS argumentava que no tenien dret a aquest complement, o bé que el dret a reclamar-lo havia caducat.

La STS núm. 322/2024, de 21 de febrer de 2024, ha generat un canvi significatiu en el criteri de gestió de l’INSS, el qual reconeix el dret dels pares a rebre el complement per maternitat amb efectes retroactius des de la data de reconeixement de la pensió contributiva, basant-se en la naturalesa accessòria d’aquest complement respecte a la pensió principal. Això implica que el complement pot ser atorgat al pare sense afectar el que rep la mare, i es detallen les condicions d’incompatibilitat amb altres beneficis. Aquest canvi indica un pas important cap a la finalització de la denegació en via administrativa que es venia produint fins ara.

Com es pot reclamar el complement de pensió per maternitat per als homes?

Per acreditar que es compleixen els requisits cal aportar:

  • Sol·licitud del complement “Nova sol·licitud del complement davant la recent “sentència”.
  • Còpia del DNI del sol·licitant i dels seus fills.
  • Llibre de família.
  • Resolució de la pensió (aquella en què es reconeix la pensió de jubilació, viduïtat o incapacitat permanent).

Quin import es pot aconseguir?

El reconeixement es fa amb EFECTES RETROACTIUS des de la data de reconeixement de la pensió.

Amb el reconeixement d’aquest complement, abonen els endarreriments i es pot obtenir un increment a la pensió del:

  • 5%, si són 2 fills.
  • 10%, si són 3 fills.
  • 15%, si són quatre fills o més.

 

Què passa amb les persones que percebin l’antic complement per maternitat?

  • Es reconeix aquest complement per al futur: Les persones que rebin el complement per maternitat per aportació demogràfica  mantindran la seva percepció (nova DT 33a LGSS ). No obstant això, el nou complement serà incompatible amb el nou (Bretxa de gènere), i les persones interessades poden optar entre un o altre.

US AJUDEM A OBTENIR EL COMPLEMENT DE MATERNITAT

Assessoria Codina us ajudem en la reclamació del complement i us podem assessorar en reclamacions extrajudicials i judicials per cobrar complements de pensió amb efectes retroactius.