signatura segell electronic canvi assessoria codina 2

 

Des de l’1 de juliol és aplicable (en la seva pràctica totalitat) el Reglament de la Unió Europea relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança en les transaccions electròniques del mercat interior.  D’acord amb la citada norma, s’han deixat d’emetre’s certificats de signatura electrònica a favor de persones jurídiques (SL, SA…) i entitats sense personalitat jurídica (CB, SC…), sense perjudici que es crea un sistema d’identificació més perfeccionat.

Què passarà pels que tenen segells electrònics d’abans de l’1 de juliol?

Poden continuar usant-lo. Aquest canvi no significa que les persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que en tinguin prèviament, no en puguin continuar fent ús. Aquestes signatures seran vàlides fins que siguin revocades o caduquin. Ara bé, un cop revocat o caducat, no es podrà renovar, sinó que s’haurà d’expedir un certificat de segell electrònic.
Per aquest motiu és recomanable no esperar al darrer dia per tal d’adaptar-se al canvi, doncs en aquest cas, s’estarà sense certificat mentrestant es porti a terme l’adaptació.

Altres documents útils per a la relació amb l’Administració

De fet, a partir del 6 de juny ja s’emeten tres tipus de certificats que serveixen per relacionar-se amb qualsevol administració. Aquests són:

  • Certificat de Representat per Administrador Únic o Solidari.
  • Certificat de Representat de Persona Jurídica.
  • Certificat de Representat d’Entitat sense Personalitat Jurídica.

Si voleu saber més informació al respecte podeu consultar els nostres professionals en matèria fiscal.