La Resolució del Ministeri d’Hisenda, publicada l’11 de gener de 2024, incorpora avanços significatius en els serveis d’informació catastral. Ara, els ciutadans podran accedir a assistència per videoconferència als Punts d’Informació Catastral, facilitant l’accés a aquests serveis, especialment en àrees rurals i per a persones amb dificultats de mobilitat. A més, s’amplien els serveis disponibles, com la consulta i certificació de dades catastrals no protegides i l’accés al valor de referència d’immobles. Aquesta resolució també recolza la modalitat de prestació telemàtica de certs serveis, representant un avanç important en la digitalització i accessibilitat dels serveis públics catastrals. La normativa entrarà en vigor un mes després de la seva publicació.

 

Accés a la norma