S’acosta el dia 29 de març, data en què es farà efectiva la sortida del Regne Unit de la Unió Europea. Així que, si no s’arriba a un acord de sortida que inclogui un període transitori, aquesta sortida implicarà que, a partir del dia 30 de març, Regne Unit abandonarà el mercat únic i la unió duanera.

Quins seran els efectes fiscals de l’Brexit?

A efectes fiscals, això vol dir que els fluxos de mercaderies entre Espanya i el Regne Unit deixaran de tenir la consideració d’operacions intracomunitàries (que, entre altres, són operacions per les quals no es paguen aranzels en duanes) per considerar-exportacions i importacions. D’aquesta manera, passaran a tenir les seves corresponents obligacions de pagaments de drets aranzelaris i altres gravàmens que es meritin per la introducció de mercaderies.

En matèria d’IVA, els efectes fiscals dependran de si són vendes (exportacions) o compres (importacions). Les vendes al Regne Unit estaran exemptes com exportacions i serà la declaració duanera d’exportació un dels mitjans de prova admesos a l’efecte de justificar aquesta exempció. En el cas de les compres, aquestes estaran subjectes al pagament de l’IVA de la importació i s’ha de declarar en la declaració d’IVA corresponent.

Per tant, revisa si el Brexit pot tenir algun efecte sobre la teva organització o fluxos logístics per si fos necessari anticipar-te i prendre les mesures oportunes.

I recorda que a l’Assessoria Codina estem a la teva disposició per ajudar-te en qualsevol assessorament o tramitació.