ECONOMIA D’OPCIÓ: COMPTE!

La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid de 13/10/2022 resolt el cas de dos metges que actuaven a través d’una societat i es retribuïen una quantitat molt inferior a la que corresponia segons facturació de l’empresa. Segons el Tribunal, el que no està emparat és que es constitueixi una societat sense que afegeixi res als serveis mèdics facturats prestats pels socis, amb una finalitat d’elusió fiscal com a mera pantalla o societat instrumental interposada.

Així, en el cas analitzat no hi ha economia d’opció, ja que mitjançant la societat interposada i a través de l’incompliment de les normes sobre valoració a preu de mercat entre independents de les operacions vinculades, s’ha posat de manifest l’avantatge fiscal perseguit com a única finalitat amb el consegüent perjudici per a la Hisenda Pública.