AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS DE FINS A 50.000€

S’ha publicat un projecte de l’ordre que incrementarà a 50.000€ els ajornaments i fraccionaments automatitzats (sense necessitat d’aportar garanties) a l’Agència Tributària estatal. Actualment aquests ajornaments estan permesos fins a 30.000€.

Accés a l’esborrany | https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/21022023-Proyecto-OM-7-23.pdf