En principi, i segons es requisits legalment establerts, un autònom (empresari o professional) no requereix desplaçament fora del municipi per deduir les despeses de manutenció (com sí s’exigeix en cas de dietes de treballadors que cotitzen al règim general).

Ara sembla que s’està qüestionant aquest punt per part de l’administració tributària i que una consulta tributària (pendent de publicar-se) així ho manifesta (V1184-22).

Adjuntem accés a la notícia i accés a la nostra circular:

Notícia

Circular