Assessoria Codina, comunica als seus clients la no obligatorietat de portar la mascareta en les nostres oficines, tota vegada que es deixa en mans de cadascú  l’ús responsable per a aquelles persones que decideixin portar-la com a mesura preventiva.

El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) publica avui  el Reial decret 286/2022, de 19 d’abril, pel qual s’elimina l’obligatorietat de l’ús de mascareta a interiors. La entrada en vigor és a partir d’avui mateix,  ja que en aquesta ocasió ho fa des del mateix dia de la publicació i no al següent, com sol ser habitual. Amb aquest Reial decret queda derogat l’anterior Reial decret 115/2022, de 8 de febrer, pel qual es modificava l’obligatorietat de l’ús de màscares.

Pel que fa a l’entorn laboral, “les màscares no seran obligatòries”. No obstant, els responsables en matèria de prevenció de riscos laborals i d’acord amb la corresponent avaluació del risc del lloc de treball poden establir les mesures preventives adequades que estimin convenients”

Tampoc caldrà portar mascareta a la restauració, on ja era residual, però tampoc als comerços, als espectacles, als gimnasos i, en general, a tot arreu amb algunes excepcions. Això si, el seu ús seguirà sent obligatori a les àrees assistencials, com els centres de salut, hospitals, centres de transfusió de sang i farmàcies, tant per als treballadors com a visitants, així com en el cas de les persones ingressades que comparteixin espais comuns, per protegir a persones vulnerables.

Mesures d’higiene i ús de la mascareta a partir d’ara:

Tot i que la mascareta deixa de ser una mesura obligatòria de salut pública per a tothom,  es recomana seguir aquestes instruccions com a mesura preventiva:

  • Mantenir la distància de seguretat.
  • Proporcionar els equips de protecció adequats al nivell del risc.
  • Garantir la ventilació dels espais i edificis.
  • Mesures de neteja i desinfecció.

MASCARETA

  • Ara estàvem acostumats a utilitzar-les perquè eren obligatòries als espais interiors. Aquelles persones que vulguin dur-la, poden fer-ho com a mesura preventiva. Això si, és tan important portar una mascareta en bon estat com dur-la de la forma adequada.
  • Es recomana que també la duguin les persones amb diagnòstic positiu de covid-19 o amb símptomes compatibles i les persones vulnerables que no puguin mantenir una distància de seguretat mínima.

HIGIENE

  • Neteja freqüent de mans.
  • Evitar tossir directament a l’aire, tapar-se la boca amb la cara interna de l’avantbraç i no tocar-se la cara, nas i ulls.

 

RRHH – Assessoria Codina