A partir de gener de 2011 l’Agència Tributària, entre altres mesures, sembla que començarà a reclamar a les companyies elèctriques la identitat dels qui paguen el rebut de la llum d’un determinat immoble. Tenen entès que hi ha molts casos que no coincideix el titular del contracte de la llum amb qui realment paga la factura.

No és que la seva intenció sigui posar les coses al seu lloc i eliminar d’una vegada els aprofitats, dits col·loquialment “gorrons”… no. Més aviat el què es vol és aprofitar la ocasió per detectar tota aquella bossa de frau fiscal que es dóna respecte els arrendaments d’immobles (pisos o locals).

En definitiva, que si la persona o empresa que paga la llum no és la mateixa que ostenta la propietat… és que alguna cosa passa.

Ja a finals de 2006 es va legislar al respecte, però llavors les arques públiques suposo que eren prou fastuoses i no era necessari prendre mesures d’aquest tipus… o potser van decidir esperar uns anyets (concretament quatre) per tal que en cas de trobar algun infractor… se li puguin liquidar quantes més anualitats millor. És una qüestió d’eficàcia.

Personalment us puc dir que vaig estar vivint fins fa dos anys en un habitatge en propietat i el contracte de la llum anava a nom d’una persona que havia mort als anys 80 (mai es va fer el canvi de nom)… a veure si rebrà un requeriment i la re-mataran.

Notícia | Hacienda vigilará los recibos de la luz y las tarjetas de crédito por el fraude inmobiliario.

Més informació | Llei 36/2006, de 29 de novembre, de mesures per a la prevenció del frau fiscal.

Oscar Masó