Eloi Fàbrega és el director d’Efimatica, nou departament d’Informàtica de l’Assessoria Codina.

En una jornada organitzada per la fundació BANESTO, Telefónica i AENTEG varen parlar d’una manera molt didàctica i amena de com utilitzar les tecnologies per pendre decisions, es a dir, varen parlar del famós Business Intelligence. Sobre l’acte l’Eloi ens diu:

Coneixeu prou bé la vostra empresa?

Segur que sí. Però, traieu profit de la gran quantitat d’informació que teniu dels clients, productes, personal, processos, etc.? Preneu decisions basades en dades objectives o més per instint?

Ja fa uns anys que sona el terme ‘Business Intelligence’, o intel·ligència empresarial, que es refereix a les tècniques i eines informàtiques utilitzades per transformar dades en informació valuosa per a l’empresa. Més acuradament, el BI és el conjunt de processos d’obtenció, tractament i difusió d’informació, que tenen per objectiu la reducció de la incertesa en la presa de decisions estratègiques.

De més a menys habituals i de menys a més sofisticades, les seves aplicacions satisfan necessitats de consultes lliures, informes i repòrting legal, difusió, anàlisi multidimensional, quadres de comandament, simulacions, predicció, data mining, etc. Ens proporcionen avantatge competitiu i ens ajuden a detectar els punts forts i febles de l’empresa, mitjançant informes, indicadors i alertes.

En un projecte de BI, s’extreuen dades de les aplicacions de negoci (ERP, bases de dades, fulls de càlcul…), es transformen i es carreguen als magatzems de dades o Data Warehouse, que són bases de dades dissenyades per resoldre consultes complicades amb diferents nivells de detall i agregació.

A part del suport en la presa de decisions, altres beneficis són la reducció de la dependència dels departaments informàtics – ja que l’usuari pot obtenir la informació que necessita quan i com la necessita –, o l’oportunitat de depurar dades, d’automatitzar i agilitzar processos, o d’homogeneïtzar conceptes.

Actualment, les eines de BI són fàcils d’aprendre i senzilles d’utilitzar. A més, la inversió necessària és raonablement petita i, donada la seva orientació a la rendibilitat del negoci, el retorn és dels més elevats en projectes tecnològics.

Eloi Fàbrega i Batlle 

Director d’Efimatica d’ Assessoria Codina