Segons la resolució del TEAC de data 29/02/2024, quan el posseïdor de l’immoble és una persona diferent del subjecte passiu de l’impost (per exemple si està arrendat), l’administració està obligada a sol·licitar l’autorització del posseïdor per procedir a l’entrada a l’immoble. Si el posseïdor es nega o no atén el requeriment, l’Administració quedaria exempta del requisit de la visita ex article 160 del reglament d’aplicació dels tributs.

 

Accés a la resolució