Ahir varis mitjans es van fer ressó que l’Assamblea de Madrid va aprovar la bonificació del 25% de l’impost sobre successions i donacions per germans, oncles i nebots. Una vegada publicada al Butlletí Oficial de la Comunitat de Madrid estarà plenament operativa.

A Catalunya les successions entre germans, tiets i nebots estan castigades, en la mesura que corresponen al GRUP III de parentiu segons normativa tributària. Aquesta qualificació suposa la manca de possibilitat d’aplicació de bonificacions en quota i l’aplicació automàtica d’un coeficient multiplicador de l’1,5882 sobre el resultat impositiu. Això pot provocar percentatges de tributació de fins el 50,82% del que s’hereta.