Les darreres dades facilitades pel govern estatal són positives doncs és el quart mes consecutiu que puja l’afiliació i baixa l’atur registrat.

Concretament, el nombre d’aturats registrats en el Servicio Público de Ocupación Estatal (SEPE) a 30 de juny de 2013, ha disminuït en 127.248 persones en relació a les registrades el dia 31 de maig, situant-se en un total de 4.763.680 persones.

A nivell de Catalunya, el nombre de desocupats inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) es va reduir fins a la xifra de 617.288 persones, 24.878 menys que les registrades el mes de maig. A Girona, el nombre d’inscrits a 30 de juny va ser de 53.627 persones, 3.271 menys que el mes de maig.

Comparant la reducció de l’atur a Catalunya, en un mes de juny i en una sèrie que comença l’any 1996, el millor registre, fins ara, l’ostentava el mes de juny de 2010, en ple desplegament dels plans de creació d’ocupació del Govern de José Luis Rodriguez Zapatero (Pla E), amb una disminució de 20.475 persones.

Són dades esperançadores que es contraposen, en el mateix període de temps, al nombre d’afiliats a la Seguretat Social que només s’ha incrementat en 26.853 persones, situant-se en 16.393.866 el nombre de cotitzants a 30 de juny.

Quina és l’explicació que mentre el nombre d’aturats ha disminuït en 127.248 persones, el nombre de cotitzants només s’hagi incrementat en 26.853?. Probablement una explicació seria que les dades de l’atur es prenen quan finalitza el mes i les de l’afiliació són una mitjana per evitar les diferències que provoca l’efecte calendari (el darrer dia del mes de juny era diumenge). Hem d’afegir-hi la reducció de la població activa, principalment estrangers i també la d’aquells aturats que, una vegada han esgotat les prestacions, abandonen el registre.

De totes maneres, caldrà esperar a conèixer les dades de la població activa que publica el Institut Nacional d’Estadística (INE) en la seva Encuesta de Población Activa (EPA) a finals de mes doncs la del primer trimestre de 2013, facilitava una xifra de 6,2 milions de persones aturades contraposada als 5 milions de persones facilitat pel Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

La confrontació de dades es produeix perquè a l’estat espanyol existeixen dos fonts que serveixen per estudiar la evolució del mercat laboral. L’atur registrat és un recompte dels desocupats que se registren en els serveis públics d’ocupació de les diferents Comunitats Autònomes. Unes xifres, conseqüentment, que no ens parla de la gent que perd la feina i no se inscriu o que se incorpora per primera vegada en el mercat de treball al acabar els estudis i es dedica a cercar un treball sense inscriure’s a les oficines d’ocupació.

La EPA, contràriament, no és un registre, es una enquesta que ofereix les respostes subjectives dels entrevistats. L’àmbit temporal també es diferent. Mentre que l’atur registrat s’obté amb les dades del darrer dia del mes, les dades de la EPA es recullen al llarg del trimestre i s’ajusten estadísticament.

Francesc Romeu