La FOEG (Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona) vol conèixer lafectació del temporal de neu sobre les empreses de la demarcació de Girona. 

Per aquest motiu i per tal de tenir el màxim de dades possibles a l’hora de demanar explicacions i reclamar responsabilitats, ASSESSORIA CODINA ofereix la seva col·laboració per tal d’ ajudar a recollir la informació.  

   

Si estan interessats en donar a conèixer lafectació del temporal en els seus despatxos professionals, emplenin i enviïn el següent   Qüestionari d’afectació a les empreses a la direcció de correu aanoro@foeg.es.