En cas de fer un préstec sense interès a favor del fill, no hi ha cap tribut associat ni en la formalització del préstec, ni en el retorn que faci el seu fill. Si fos el cas i es pactés un interès, llavors aquest interès que es rebés sí s’hauria de declarar a la renda.

És convenient que si es formalitza un préstec, aquest consti en contracte i es liquidi a l’Agència Tributària de Catalunya (quin cost impositiu és de 0,00€).

Tingui en compte que els diners prestats cal incloure’ls a la declaració de l’impost sobre el patrimoni d’estar obligat a presentar-lo, així com formaran part del cabdal hereditari (actiu de l’herència) en cas de defunció.