És molt important fer testament, per varis motius:

1- Perquè facilita la transmissió dels béns del difunt als hereus o altres beneficiaris, segons es desitgi.

2- Perquè evitem que entri en joc el que disposa la legislació en el moment de la defunció (la legislació és canviant i pot no ajustar-se a la nostra voluntat).

3- Perquè simplifica les gestions i tràmits als hereus en cas de defunció.

4- Perquè permet planificar el destí i conèixer la fiscalitat dels béns objecte de transmissió amb motiu de la defunció.

És important fer testament amb independència del patrimoni que es tingui. En qualsevol cas és interessant fer-lo.

En referència al seu cost, és pràcticament irrisori tenint en compte els avantatges que presenta.

El testament es pot canviar tantes vegades com es vulgui.