Exploto un negoci de bar-restaurant amb un altre soci a través d’una societat civil a mòduls. És cert que es preveu un canvi important de fiscalitat per les societats civils a partir de 2015 o 2016?

Efectivament, està en procés d’aprovació un projecte de llei de l’Impost sobre societats per a 2015 que preveu que les societats civils (i altres entitats com comunitats de béns) amb objecte mercantil tributin per Impost sobre Societats.

Aquesta obligació es preveu per 2016. Resta per veure com acabarà aquesta previsió, però si efectivament s’aprovés suposaria que la vostra societat civil no podria determinar el benefici per el sistema de mòduls.

Descobreix tots els detalls de la Reforma Fiscal 2015