No, és més avantatjós fiscalment el lloguer d’un habitatge o una casa, doncs respecte el benefici obtingut amb motiu del lloguer es pot aplicar una reducció important. En el cas de locals no es pot aplicar cap reducció.

Alhora, el lloguer de local genera en el propietari la obligatorietat de liquidar IVA trimestral, entre altres obligacions de caire fiscal.