Els hobbies, les activitats d’oci i lleure formen part de la quotidianitat de les persones, dedicar un temps a fer activitats que satisfan a hom no només és una pràctica habitual entre la població sinó que, fins i tot, són recomanable per poder esbargir-nos, millorar la salut o cultivar els nostres interessos. A vegades, aquestes activitats representen una despesa econòmica: la compra de material, hores de classe, matrícules a cursos, inscripcions a competicions, etc. En el cas de les competicions, a voltes el premi és una quantia econonòmica. Aquesta successió de fets pot portar a la reflexió sobre si el hobbie o l’activitat que que s’està practicant pot ser considerada econòmica, en tant que existeixen despeses i ingressos.

Recentment s’estava portant a terme la consideració d’una activitat –l’hípica– com a activitat econòmica, ja que va rebre ingressos derivats dels premis en diferents competicions. En aquesta ocasió, l’Agència Tributària, amb motiu d’una comprovació de l’IRPF de l’exercici 2006 va considerar que l’activitat econòmica d’hípica desenvolupada per una persona física (que alhora desenvolupava l’activitat de registrador de la propietat) no constituïa una activitat econòmica, i en conseqüència va suprimir totes les despeses generades de l’exercici de l’activitat (198.124,53€) acceptant els ingressos que ascendien a 9.200,24€ com a guanys (i quins provenien de la participació en diferents concursos hípics).

Un dels raonaments que hisenda va fer servir per denegar les despeses era que no es tractava realment d’una activitat econòmica, sinó més aviat d’un “hobbie”.

El Tribunal Suprem, després de l’anàlisi de la qüestió ha resolt en una recent sentència que les pèrdues (tot i ser consecutives durant varis anys) han de ser acceptades amb motiu que no s’ha de pressuposar (de qualsevol activitat econòmica) la obtenció de beneficis. Només pel cas que les despeses i activitat fossin irracionals, i havent arribat a aquesta conclusió fruit d’un estudi exhaustiu del cas, podria acceptar-se la resposta que hisenda va dictaminar; entre altres motius perquè s’ha de presumir que l’actuació humana és racional.

Per altra banda, el Tribunal Suprem afirma que el fet que s’estigui davant un “hobbie” o un entreteniment no determina la inexistència d’una activitat econòmica, entre altres motius, perquè quan els resultats ho són amb benefici, llavors bé accepta aquesta consideració.

Finalment indica que aquesta activitat, la hípica, com les forestals entre altres, requereixen d’inversions inicials importants per obtenir beneficis futurs, i de ser el cas que no succeeixin fets desfavorables.

Podeu llegir la sentència clicant aquí.

[quoteac]Si teniu algun dubte la fiscalitat de les vostres activitats podeu contactar amb els nostres professionals del servei Fiscal.[/quoteac]