Conscient que no és una notícia que afecta les nostres contrades, sí em sembla curiosa en tant que es tracta d’una mesura presa des d’una comunitat autònoma que té per objectiu potenciar l’emprenedoria del seu territori. El fet que la notícia la generi la Comunitat de Madrid és anecdòtic, tot i que algun malpensat pugui entendre el contrari.

Bé doncs, la Comunitat Autònoma de Madrid ha aprovat una llei que segons indica el preàmbul té per objectiu, entre d’altres, alleugerir la càrrega tributària dels joves emprenedors alhora que facilitar l’inici de les activitats econòmiques.

Un dels ingredients que fa servir per lluitar contra la crisis és concedir per l’any 2010 una deducció a la quota autonòmica de la renda per import de 1.000,00€ amb destí a contribuents menors de 35 anys que causin alta al cens d’empresaris, professionals i retenidors. Lògicament un dels requisits és que l’activitat es desenvolupi principalment al territori de la Comunitat Autònoma de Madrid i que es mantingui l’alta durant un any.

La veritat és que tot i semblar bonic, d’una lectura atenta un no sap si entreveure-hi una solució amb clars tints publicitaris, o una veritable voluntat de fer quelcom amb cara i ulls.

En primer lloc, i si els meus càlculs no van errats… en cas que la persona que decideixi iniciar el negoci no obtingui beneficis, o els que obtingui no arribin als 20.000,00€ aproximats… (res estranys si parlem d’un jove que inicia el seu negoci i que per tant el primer any pot resultar negatiu) haurà de saber que és molt probable que la deducció li minvi de forma substancial fins a resultar de 0,00€.

Per altra banda, si el primer any ja dóna fruits… perquè necessita una ajuda? I si la necessita, realment serà de 1.000,00€? Per tant, no sé si un dels objectius que informa la llei, concretament el d’alleugerir la càrrega tributària dels joves emprenedors, és tal, o realment una frase buida de contingut.

Altres dubtes que se’m passen pel cap són…

Si resulta que he decidit traslladar-me allí per muntar una empresa entre juliol i desembre… no podré aplicar la deducció d’aquests 1.000,00€ perquè la meva residència fiscal serà encara la d’origen en tant que és on hauré viscut més dies?

Si un contribuent que tributa en aquella comunitat hereta un local a Madrid i causa alta de l’activitat de lloguers per alhora liquidar l’IVA, també rebrà els 1.000,00€? O sigui que no pagarà successions i li regalaran 1.000,00€? La resposta amb tota seguretat serà negativa, però la tècnica legislativa tampoc és brillant.

Més informació | Ley 5/2010, de 12 de julio de medidas económicas para el fomento de la actividad económica.

Oscar Masó