Es notícia que El Rubius ha perdut davant El Tribunal Superior de Justícia de Madrid: El motiu és que hauria facturat a través d’una societat la totalitat dels serveis que ofereix, sense que aquella disposi de mitjans personals i materials. Es important, abans d’operar a través d’una societat, posar en valor els riscos associats a aquestes decisions. Segurament aquesta decisió no és definitiva, de ser el cas que pugui accedir al recurs de casació.

En qualsevol cas, l’economia d’opció (poder triar amb quina forma jurídica s’actua en el mercat) no sempre és una alternativa pacífica.

Notícia