L’elevada revalorització de les pensions per al 2023 fa
atractiu jubilar-se anticipadament abans de finals del 2022.

 

L’any 2023 s’espera una important revalorització de la quantia de les pensions contributives a Espanya, a causa del nou mecanisme de revaloració en funció de l‘IPC. Tot i que moltes persones ho desconeixen, aquest fet constitueix una gran oportunitat per optar per la jubilació anticipada abans de finalitzar l’any 2022.

Des de l’1 de gener de 2022, les pensions contributives s’actualitzen cada any d’acord amb l’Índex de Preus al Consum (IPC) dels 12 mesos previs al mes de desembre de l’exercici anterior. Això suposaria que, segons l’indicador avançat de l’IPC situa la seva variació anual en el 6,8% al novembre, i per tant suposaria una revalorització de les pensions aproximadament del 7 % el 2023,  una vegada tancat novembre.

Aquest fet està produint una situació paradoxal,  pot provocar que les reduccions de la  pensió en cas d’acollir-se a una jubilació anticipada a final del 2022 (per l’aplicació dels coeficients reductors), es compensin amb l’elevada revalorització de les pensions el 2023,  oferint  l’oportunitat a aquells que estan en els mesos o anys previs (fins a 2 anys abans) a complir l’edat de jubilació ordinària, la possibilitat de jubilar-se anticipadament a final de 2022 sense patir una perduda efectiva de l’import de la seva pensió, o bé patint una perduda més moderada de la inicialment prevista, o inclús, en alguns casos millorant la seva pensió.

 

Efecte beneficiós

Per veure més clara aquesta situació, us posem un exemple:

Suposem una persona que opta per la jubilació anticipada al desembre de 2022, trobant-se a 4 mesos d’assolir l’edat ordinària per a enguany. A més, suposem que té més de 41,5 i menús de 44,5  anys de cotització, constituint una penalització del 3,3 % en avançar la jubilació quatre mesos  de l’edat legal que li correspongui.

En aquest cas, «malgrat aquesta penalització 3,3% per anticipar 4 mesos la seva jubilació, a partir del primer abonament de pensió de 2023, el de gener, la pensió de jubilació que ha començat a percebre en els últims mesos de 2022 a l’accedir en aquesta data a la jubilació (exemple, al desembre), es revaloritzaria en aquest IPC interanual mitjà d’entorn del 7% o 7,5%».

Fins i tot una persona que avancés 16 mesos la seva jubilació estarà recuperant, gràcies a la revaloració de la seva pensió el 2023 en funció de l’IPC, la perduda de prestació que pateix per acollir-se a la jubilació anticipada. La penalització per 15 mesos d’ anticipació voluntària de l’ edat de jubilació és d’un 6,77 % en el pitjor dels casos, el d’ aquells que acrediten menys de 38,5 anys cotitzats.

En definitiva, la pujada prevista per al gener de les pensions contributives compensaria en molts casos la retallada per l’aplicació dels coeficients reductors en la jubilació anticipada uns mesos abans de l’edat legal ordinària de jubilació.