Amb la bona intenció de promoure el consum de vins catalans, el Conseller Pelegrí ha ficat la pota encara que desprès hagi rectificat. Les seves paraules intentant que als nostres restaurants bevem menys Rioja, segurament no tindran cap efecte positiu però encoratjaran els enemics que promouen el boicot als productes catalans. El proteccionisme comercial és una mala idea. Una mica d’història econòmica li aniria bé al Sr. Pelegrí i així aprendria que, després de la Gran Depressió, el proteccionisme comercial va ser una de les causes de la Segona Guerra Mundial. Fa quatre dies, quan l’economia anava bé, tothom creia en el lliure mercat, en el comerç internacional i la lliure circulació de mercaderies, de persones i d’idees. A la primera sotragada – gran sotragada, això si- ens tornarem proteccionistes?

Sr. Conseller, a Catalunya tenim gent molt bona en màrqueting. Els nostres vins són bons, potser millors que els de Rioja i vostè, de bona fe, volia fer alguna cosa per trencar la inèrcia dels consumidors que, per costum, demanen Rioja. Doncs, si us plau, no invoqui el patriotisme, promogui campanyes intel·ligents perquè els catalans consumeixin els nostres vins. I si no té pressupost, màrqueting de guerrilla, que també rutlla.

I si no se li acut res, truqui a El Giroscopi de l’Assessoria Codina.

Agustí Codina

Advocat i Soci d’Assessoria Codina