La Generalitat de Catalunya ha informat que en breu ja no es publicarà el programa d’ajuda per la complimentació del model 600 sobre transmissions patrimonials. Per els fets imposables ocorreguts a partir d’1 d’abril de 2023 només es podrà utilitzar el formulari web.

Pel que fa a l’impost sobre successions i donacions, es preveu la publicació del programa per finals de gener i principis de febrer.

 Accés a la notícia