Sembla que el ministeri d’hisenda està finalitzant la redacció del projecte que entre d’altres aspectes recollirà la pròrroga del termini a partir del qual les empreses es veuran obligades a presentar els llibres registres de factures emeses i rebudes (model 340).

Si aquesta obligació estava prevista per el proper 2012 (prèvia pròrroga del termini previst per a 2010), finalment la moratòria sembla que ho serà per a 2014.

Com a contrapartida es comenta que s’avançarà el termini de presentació del model 347 (declaració anual d’operacions de més de 3.005,00€) de març a febrer, i que és possible que entre les operacions a incloure n’hi hagi d’imports inferiors a 3.005,00€, amb desglossament trimestral de les operacions.

La pròrroga apuntada, si bé no deixa de ser un baló d’oxigen burocràtic per a les empreses (amb independència de la grandària), també és cert que flaire a manca de previsió, solidesa i encert.

De savis és rectificar, i savis… ho són molt.

Oscar Masó