El nou sistema de cotització d’autònoms estableix una quota reduïda per inici d’activitat de 80 euros

El nou sistema de cotització d’autònoms per ingressos reals, preacordat aquest dimecres entre el Govern i les tres principals associacions d’autònoms, estableix una quota reduïda per inici d’activitat de 80 euros, substituta de l’actual tarifa plana.

La quota reduïda per inici d’ activitat serà aplicable durant 12 mesos a tots aquells que iniciïn la seva activitat per compte propi. Passat aquest període, es podrà estendre altres dotze mesos més si l’autònom presenta ingressos per sota del Salari Mínim Interprofessional (SMI), mentre que els que superin aquest llindar començaran a cotitzar d’acord amb el tram de cotització que li correspongui.

Fonts del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions han assenyalat que la nova configuració de la tarifa plana obeeix a les anàlisis de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal d’Espanya (AIRef), que evidenciaven disfuncionalitats en aquesta mesura, ja que només afavoria les altes d’autònoms durant el temps d’aplicació de la tarifa plana i per donar-se de baixa del sistema quan acabava aquesta quota especial.

El període que s’han marcat el Govern i les associacions d’autònoms per captar el nou règim de cotització per ingressos reals és de 9 anys. La seva aplicació començarà el 2023, amb un nou sistema de 15 trams, amb quotes que aniran des dels 230 euros mensuals per a aquells autònoms amb rendiments nets inferiors o iguals a 670 euros, fins a les quotes de 500 euros al mes per als que presentin rendiments nets per sobre dels 6.000 euros.

El sistema de trams anirà evolucionant fins al 2025, amb una rebaixa de les quotes en els trams més baixos i un augment per als més alts. Abans que comenci el 2026, el Govern i els autònoms hauran de determinar com continuen els trams, per garantir que el 2032 s’hagi aconseguit la implantació d’un sistema de cotització per ingressos reals que posin fi a la “gran anomalia” del règim actual.

El sistema de cotització per a autònoms vigent fins al moment permet als treballadors per compte propi elegir la seva base de cotització. Així, el 85% cotitza per la base mínima, segons les dades proporcionades per la Seguretat Social. L’elecció de la base mínima implica que, a la llarga, les prestacions per a aquest col·lectiu siguin inferiors que les del règim general, amb pensions un 40% més baixes.

Amb el futur sistema de cotització, els autònoms podran adaptar la seva cotització cada dos mesos, d’ acord amb les seves previsions d’ ingressos. Per tant, en els mesos de menys activitat tindran l’opció de cotitzar menys i tornar a cotitzar més quan l’activitat sigui més intensa.

L’any vinent, quan comenci a aplicar-se el nou sistema, els autònoms podran començar a cotitzar conforme a les seves previsions. El 2024, quan ja es compti amb informació fiscal de l’exercici anterior, es verificarà si l’autònom ha cotitzat dins del rang que correspon al seu tram o no.

La Seguretat Social estima que amb el nou sistema una mica menys del 50% dels autònoms cotitzarà menys que el 2022, mentre que un 25% cotitzarà el mateix i un 25% cotitzarà més.