El dia 26 d’abril de 2017, es va publicar al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra número 25 , el Decret referent a l’obligatorietat d’indicar el número de registre tributari (NRT) en tots els tràmits duaners.

Atès el nou sistema informàtic que està implementant la Duana Andorrana amb la finalitzat d’augmentar l’eficàcia, simplificar i agilitzar els tràmits duaners, serà necessari que totes les factures i altres documents d’efecte equivalent que acompanyin les importacions i les exportacions comercials que s’efectuïn a la Duana Andorrana indiquin el número de Registre de Comerç i Indústria així com el NRT de la persona física o jurídica que efectuï el tràmit duaner corresponent.

A partir de l’1 de juliol del 2017, la Duana Andorrana denegarà l’entrada o la sortida de tota expedició comercial de mercaderies que no contingui en tots els documents duaners que l’acompanyin el número de registre tributari de què sigui titular l’importador o l’exportador andorrà.

 

[quoteac]Si teniu algun dubte sobre la relació i els requisits que calen per operar a Andorra, podeu contactar amb els nostres professionals.[/quoteac]