A partir de l’1 de gener de 2023, i d’acord amb el que preveu l’article 55 de la llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sols contaminats per una economia circular, s’ha de cobrar un preu per cadascun dels productes de plàstic que es posi a disposició del consumidor, fent la oportuna diferenciació al ticket de venda (factura normal o simplificada).

Els productes de plàstic afectats per la mesura són:

1) Gots per a begudes, inclosos les seves tapes i taps.

2) Recipients per a aliments, com ara caixes, amb o sense tapa, utilitzats amb la finalitat de contenir aliments que:

 a) Estan destinats al consum immediat, in situ o per a portar.

 b) Normalment es consumeixen en el propi recipient.

 c) Estan llestos per al consum sense cap altra preparació posterior, com cuinar, bullir o escalfar, inclosos els recipients per a aliments utilitzats per a menjar ràpid o altres aliments llestos per al seu consum immediat, excepte els recipients per a begudes, els plats i els envasos i embolcalls que contenen aliments.

Accés a la norma