El parlament de Catalunya ha donat llum verda a la llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, que entre altres actuacions, modifica l’impost sobre estades en establiments turístics, i crea l’impost sobre begudes ensucrades envasades.

La seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, pel cas que es porti a terme abans del dia 31 de març, suposarà l’entrada en vigor d’ambdues novetats a partir de l’1 d’abril.

Pel que fa a l’impost sobre les estades en establiments turístics, es modifiquen aspectes concrets, però conté una nova regulació íntegra de l’impost, en benefici del principi de seguretat jurídica. En primer lloc, s’amplia el fet imposable per adaptar-lo a la nova regulació de turisme. A més, s’introdueixen com a nous supòsits d’exempció les estades per causes de força major o per motius de salut. Pel que fa a la quota, s’actualitzen les tarifes, s’estableix una tarifa especial per als establiments situats en centres recreatius turístics en què es desenvolupin activitats de joc i s’estableixen quotes diferents per als creuers segons que estiguin amarrats a port menys o més de dotze hores. Finalment, pel que fa a la gestió de l’impost, cal destacar la regulació de l’assistent en la recaptació com a nou obligat tributari

En referència a l’impost sobre les begudes ensucrades envasades, es pretén donar compliment a la recomanació de l’Organització Mundial de la Salut, que insta a aprovar i impulsar mesures impositives que gravin les begudes ensucrades amb l’objectiu de reduir problemes com l’obesitat i determinats tipus de diabetis. L’impost que ara es crea té per objecte, doncs, gravar el consum de les begudes ensucrades envasades per raó dels efectes que té en la salut de la població.

Cal anar amb compte amb aquest tribut, doncs afectarà (respecte a obligacions fiscals) bàsicament a les empreses subministradores de:

a) Refrescos o sodes: begudes sense alcohol de diferents sabors, amb gas o sense gas, preparades comercialment i que es venen en ampolles o llaunes, i també les que se subministren al consumidor per mitjà d’un sortidor.

b) Begudes de nèctar de fruites i sucs de fruites.

c) Begudes esportives: begudes dissenyades per a ajudar els atletes a rehidratar-se, i també a reposar els electròlits, el sucre i altres nutrients.

d) Begudes de te i cafè.

e) Begudes energètiques: begudes carbonatades que contenen grans quantitats de cafeïna, sucre i altres ingredients, com vitamines, aminoàcids i estimulants a base d’herbes.

f) Llets endolcides, begudes alternatives de la llet, batuts i begudes de llet amb suc de fruita.

g) Begudes vegetals.

h) Aigües amb sabors.

No tributaran les begudes elaborades a partir de sucs de fruita o de verdura naturals, concentrats o reconstituïts, o llur combinació, ni tampoc llets o alternatives de les llets, que no continguin edulcorants calòrics afegits. També en resten exclosos els iogurts bevibles, les llets fermentades bevibles, els productes per a ús mèdic i les begudes alcohòliques.

 

ACTUALITZACIÓ

En referència a l’article publicat ahir que tractava sobre les modificacions a l’impost sobre estades en establiments turístics, i la creació de l’impost sobre begudes ensucrades envasades, us comuniquem que ha sortit publicada la normativa al DOGC.

La seva entrada en vigor s’ha prorrogat fins el 1 de maig del 2017.

Adjuntem accés a la normativa:
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7340/1600738.pdf