El passat divendres 23 de desembre va entrar en vigor la nova ordre d’horaris reguladora dels horaris d’obertura dels establiments de restauració, activitats recreatives i espectacles públics.

La principal novetat rau en les ampliacions de caràcter automàtic dels horaris de tancament de bars, bars musicals, restaurants i discoteques, entre d’altres, en determinades dates assenyalades, com la nit de cap d’any, la de revetlla de Sant Joan, la de Carnestoletes, festivitats locals o bé en diferents períodes del calendari, com Nadal, Setmana Santa i l’estiu.

Fins ara, aquestes ampliacions horàries havien d’ésser aprovades per la delegació territorial del Govern de la Generalitat o bé pels respectius Ajuntaments. A la pràctica, però, en poques ocasions es concedien aquestes ampliacions i mai amb caràcter general.

Així d’una banda, ara s’ha establert un horari especial per la nit de cap d’any, en el qual bars, bars musicals i restaurants, entre d’altres, podran perllongar l’horari de tancament fins a 60 minuts més del seu horari habitual i, pel que fa a les discoteques i sales de festes, entre d’altres, podran perllongar l’horari de tancament fins a 90 minuts més del seu horari habitual.

D’aquesta manera, en aquesta ocasió, al coincidir la festivitat en dissabte, els bars, bars musicals i restaurants podran tancar els seus negocis a les 4 hores de la matinada, mentre que, discoteques i sales de festa ho podran fer a les 7:30 hores del matí.

Per altra banda, per a la resta de festivitats anteriorment esmentades, destacant el període d’estiu comprés entre l’1 de juny i fins al 15 de setembre, bars, bars musicals i restaurants veuran ampliat el seu horari de tancament amb 30 minuts, i les discoteques i sales de festa veuran ampliat el seu horari de funcionament amb 45 minuts més.

Altres novetats destacades són la possibilitat que els bars musicals obrin el seu establiment a les 12h del matí, en comptes de les 17 h fins ara, i el fet que s’hagi limitat l’horari màxim de reducció d’horari de funcionament a conseqüència de molèsties causades als veïns, a dues hores.

Per últim, també s’ha modificat el temps per desallotjar els locals una vegada s’ha arribat l’hora de tancament. A partir d’ara es disposarà d’un màxim de 30 minuts per desallotjar el local en cas que l’aforament màxim autoritzat sigui fins a 500 persones, o de 45 minuts per aquells locals on l’aforament màxim autoritzat sigui superior a 500 persones.

Així, doncs, aquesta nova ordre d’horaris servirà per acabar amb les arbitrarietats que existien a l’hora de concedir ampliacions horàries en determinades dates i, de ben segur, per a fomentar aquest sector econòmic, a l’incrementar-se els horaris de funcionament dels negocis.

Jordi Lloveras