La TGSS està implantant un NOU sistema de notificacions telemàtiques a través de la web de la “sede electrònica” i que es troba desenvolupat a les ordres següents : O.ESS 485/2013 i la O.ESS 486/2013.

Com afecta a les empreses i als treballadors autònoms ? Depenent del supòsit en que ens trobem.

1. Sóc una EMPRESA AMB TREBALLADORS. Notificacions per les empreses, tant jurídiques com físiques, que tenen assignat un codi compte cotització ( número patronal ).

Un cop transcorregut el termini de 30 dies des de que la TGSS ens ha enviat la carta informativa de la implantació d’aquest sistema aleshores la TGSS COMUNICARÁ VIA ELECTRONICA LES SEVES NOTIFICACIONS. Deixarà de fer comunicacions en paper !

Qui i com accedeix a aquesta notificació efectuada per la TGSS ? De dos maneres.

-La empresa utilitzant el seu propi CERTIFICAT DIGITAL (en cas de no disposar d’ell haurà d’aconseguir-ne un , per exemple amb la “fàbrica nacional de moneda i timbre”).

-O l’usuari Red de la empresa (és a dir, la seva assessoria). Com actualment l’usuari Red està dins del sistema Red l’assessoria ja pot accedir a les notificacions que la TGSS realitzin a les empreses el qual accedirà a les notificacions.

Cal afegir que la empresa podria autoritzar a un tercer via apoderament.

2. Sóc un EMPRESARI INDIVIDUAL AFILIAT AL RÈGIM D’AUTÒNOMS i tinc TREBALLADORS. Notificacions per l’autònom en tant que persona física individual (diferent de la empresa, que està en el supòsit anterior) amb un número d’afiliació i que paga els seu rebut d’autònom.

Un cop transcorregut el termini de 30 dies des de que la TGSS en ha enviat la carta informativa de la implantació d’aquest sistema aleshores la TGSS COMUNICARÁ VIA ELECTRONICA LES SEVES NOTIFICACIONS. Deixarà de fer comunicacions en paper !.

Qui i com accedeix a aquesta notificació efectuada per la TGSS ? De dos maneres.

L’AUTÒNOM utilitzant el seu propi CERTIFICAT DIGITAL (en cas de no disposar d’ell haurà d’aconseguir-ne un , per exemple amb la “fàbrica nacional de moneda i timbre”).

O l’usuari Red de l’autònom (és a dir, la seva assessoria) per poder accedir-hi haurà d’omplir el MODEL

Will it went delivery wattage on, it geneticfairness.org a ironed hair’s to of.

FR103.

Cal afegir que l’autònom podria autoritzar a un tercer via apoderament.

En cas que l’autònom no tingui el certificat digital , l’assessoria no empleni el model FR103 o no es faci cap apoderament aleshores ningú accedirà a visualitzar les notificacions que estarà fent la TGSS. Per tant , hem d’activar una d’aquestes vies per poder estar informats de les notificacions !.

3. Sóc un AFILIAT AL RÈGIM D’AUTÒNOMS i NO TINC TREBALLADORS. Notificacions per l’autònom en tant que persona física individual amb un número d’afiliació i que paga els seu rebut d’autònom.

En principi la TGSS continuarà fent les seves notificacions per correu convencional en paper.

Però es poder acollir al sistema de comunicacions telemàtiques de manera VOLUNTARIA demanant-ho a la TGSS. L’assessoria de l’autònom (és a dir, la seva assessoria) per poder accedir-hi haurà d’omplir el MODEL FR103.

Consideracions generals :

La pròpia TGSS ens diu en les cartes informatives que envia com aquest punt d’accés per a les notificacions “comporta molts avantatges 24 hores al dia i 365 dies a l’any , més rapidesa en el coneixement i més agilitat, estalvi dels enviaments postals i conseqüent eliminació del paper”. És cert.

També ho és que d’aquesta manera les procediments de la TGSS no quedaran aturats per problemes amb les notificacions convencionals.

Les notificacions estaran visibles a la bústia electrònica durant un termini màxim de 10 dies. Transcorregut aquest termini sense haver-hi accedit a la mateixa s’entendrà notificada.

Dins d’un context de creixent ús d’eines informàtiques en breu TOTHOM ACABARÀ OBLIGATORIAMENT INCORPORAT DINS D’AQUEST SISTEMA.

Carles Subils