La llei de pressupostos modifica el percentatge per determinar les provisions deduïbles i despeses de difícil justificació al 7%. En principi aquest càlcul serà de durada limitada, durant el 2023.

image001

Accés a la norma