Fiscalidad subvenciones

Amb la Reforma Fiscal de 2015 les ajudes públiques que no estiguin exemptes i que es rebin per part de persones físiques hauran d’imputar-se i per tant declarar-se a l’IRPF l’any que es cobrin.

A grans trets, i en els casos d’empresaris i professionals, les ajudes rebudes se seguiran declarant l’exercici que es concedeixin.

En alguns supòsits d’ajudes públiques atorgades per l’accés al primer habitatge en propietat, i per compensació de defectes estructurals per reparar, entre altres, l’ajuda es pot declarar de forma fraccionada en 4 anys.

Compte! Les ajudes en moltes ocasions no són netes, cal tributar per la seva recepció.

Descobreix més novetats de la Reforma Fiscal 2015

[quoteac] Si tens qualsevol dubte sobre com declarar les subvencions o sobre com elaborar la teva renda fes una consulta sense compromís als nostres experts en matèria fiscal. [/quoteac]

*imatge per: Flickr – Images money