L’Agència de Protecció de Dades ha sancionat una empresa amb la quantia de 60.101,21€ per haver efectuat el control dels accessos a internet d’un treballador sense el seu consentiment i arrel d’una auditoria informàtica.

L’empresa va saber, arrel de l’auditoria contractada, que dels 5.556 accessos a internet efectuats en dos mesos per el treballador, 4.669 ho varen ser en interès particular.

L’empresa va acomiadar el treballador. Aquest acomiadament va ser declarat procedent en primera instància i posteriorment, el Tribunal Superior de Justícia de València, el va declarar improcedent perquè l’empresa no havia establert prèviament les regles d’ús d’aquests mitjans- amb aplicació de prohibicions absolutes o parcials- ni s’havia informat als treballadors que s’instauraria un control i dels mitjans que anés a aplicar amb vista a comprovar la correcció de l’ús, així com de les mesures que s’adoptarien per a garantir l’efectiva utilització laboral del mitjà informàtic.

Resumint… acomiadament improcedent del treballador i sanció per part de l’Agència de Protecció de Dades per import de 60.101,21€. Això sí que és un e-negoci !

A continuació, i tenint en compte el seu interès, adjuntem l’accés directe a la resolució que exposa la normativa i criteris jurisprudencials que regnen en matèria de protecció de dades, treball i internet. Aquesta és, sense cap mena de dubte, una bona eina de treball, alhora que un nou avís per a navegants… i empresa.

Més informació | Resolució R/02615/2010

Oscar Masó