Ahir La Vanguàrdia va publicar la següent notícia: “Moody’s dice que puntuará A3 la fusión Caixa Catalunya, Manresa y Tarragona”. Llegint-la ens trobem amb A3, P-2, D, Baa1… què vol dir tot això? Com funciona el sistema de classificació (de ‘rating’) de Moody’s?

Si deixem el titular i comencem a llegir la notícia hi trobem el següent: “La agencia de medición de riesgos Moody’s ha anunciado hoy que otorgará una puntuación de “A3” a la deuda a largo plazo que resulte de la fusión de Caixa Catalunya, Caixa Manresa y Caixa Tarragona, que se materializará el próximo 1 de Julio.”

Bé, per començar el primer paràgraf aclareix el titular: no és “la fusió” la que rep una puntuació A3 sinó el deute a llarg termini de l’entitat resultant. La diferència és important.

Moody’s classifica les obligacions a llarg termini des de “Aaa”, les de més alta qualitat i mínim risc, fins a ‘C’, les de més baixa categoria, normalment en situació d’incompliment i amb poques possibilitats de cobrar el principal o els interessos. Són nou categories, des de la millor a la pitjor: Aaa, Aa, A, Baa, Ba, B, Caa, Ca, C. A més, des de la categoria Aaa fins a la Caa, Moody’s atribueix un numeral 1, 2 ó 3 a cada una de les categories, de forma que un 1 és a dalt de tot dins la categoria i un 3 és a sota de tot dins la mateixa categoria. 2, evidentment, és el mig.

Aleshores, la classificació A3 significa el graó més baix de la categoria A, categoria on les obligacions estan considerades d’un grau mig-alt i tenen un risc de crèdit baix.

Continua la notícia: “De acuerdo con un comunicado enviado por Moody’s, a la deuda subordinada de la nueva caja le otorgaría la nota “P-2” y a su fortaleza financiera la calificación quedaría en “D”.”

“P-2” és la segona categoria entre quatre per classificar obligacions a curt termini. P-1 és la millor amb una capacitat superior per pagar deute a curt i P-2 és una forta capacitat per pagar aquest deute.

La fortalesa financera d’un Banc es classifica de l’A a l’E. Un banc classificat A té una fortalesa financera intrínseca superior; típicament són institucions amb un negoci molt valuós i fonaments financers forts, amb un entorn operatiu molt predicible i estable.

Un banc classificat “D” té una modesta fortalesa financera intrínseca, i pot necessitar suport extern de vegades. Aquestes institucions “D” poden estar limitades per un o més d’un dels següents factors: una franquícia de negoci feble; fonaments financers que són deficients en un o més aspectes; o un inestable o no predicible entorn operatiu.

Esperem haver ajudat a entendre la notícia.

Agustí Codina

Soci i Advocat d’Assessoria Codina