Una recent sentència del Tribunal Suprem resolt que, si bé s’ha d’analitzar per part dels Tribunals el motiu pel qual l’òrgan liquidador s’ha apartat del supòsit contemplat a les consultes tributàries seguides pel contribuent (si es denuncia aquesta circumstància), aquestes no vinculen a l’òrgan judicial.

Accés a la sentència