Com comentaven en l’article anterior, les revaloracions anuals de les pensions seran superiors, ja que l’IPC està molt per sobre d’aquest nivell.

Per al proper any, segons fons del Departament del Sr. Escrivà, es preveu que les pensions pujaran un altre 4%-resultat de l’IPC interanual mitjana observada des del desembre del 2022 al novembre d’aquest any-.

Segons han explicat fonts de la Seguretat Social , l’increment, tenint en compte l’evolució de l’ IPC , estarà en aquesta forquilla d’entre el 3,5%, el 4% i el 4,5%.

Segons l’estimació de FUNCAS, la revaloració de les pensions per al 2024 estaria al voltant d’un 4,7%, atenent l’estimació d’IPC interanual. Tot i això, encara caldrà esperar al mes de desembre per conèixer la dada definitiva.

Addicionalment, a la revaloració general de les pensions segons l’evolució dels preus, s’hi afegirà un increment del 2% fins al 2027 per a les pensions no contributives i aquelles pensions mínimes que se situïn per sota del llindar de pobresa.

En resum , les pensions mínimes contributives amb cònjuge a càrrec passaran dels 966,20 euros als 1.178,50 euros al mes, un 22% més alta, incrementant així 212,37 euros mensuals o 2.972 euros més a l’any en 14 pagues.

Pel que fa a la pensió màxima , aquesta experimentarà una revaloració anual d’acord amb l’IPC, més un augment addicional del 0,115% fins a l’any 2050, cosa que equival a un increment aproximat del 3%. Passaria de 3.059,23 euros a 3.166,30 euros al mes.

En qualsevol cas, i davant d’elements d’incertesa recents (guerres actuals a Ucraïna o Israel) , i qualsevol possible canvi en la marxa dels preus d’aquí a final d’any, moltes persones pensionistes estan pensant ja en la important novetat que els arribarà de cara al 2024.